O firmie  
 

Kancelaria Adwokacka w obecnym składzie osobowym została utworzona w 2004 r., natomiast formę Spółki Partnerskiej przybrała w 2008 r. Kancelaria koncentruje się na doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorców i instytucji, w tym organizacji non profit (m.in. instytucji kultury). Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują kompleksowe doradztwo prawne, prowadzenie negocjacji i obsługę transakcji, reprezentację przed organami administracji publicznej oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.
Kancelaria podejmuje się także prowadzenia szkoleń z zakresu prawnych zagadnień dotyczących działalności swoich Klientów. W zakresie działalności Kancelarii mieści się także pomoc prawna świadczona na rzecz Klientów indywidualnych.

 
©   Augustyn   Gałuszka   Miara — Adwokaci   Spółka Partnerska